Bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ITSUPRO chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

  1. Mục đích thu thập thông tin người dùng

Việc thu thập dữ liệu của khách hàng chủ thể để hỗ trợ, tư vấn thông tin về các sản phẩm của chúng tôi đang cung cấp đến với khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin liên hệ và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ITSUPRO. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng trang web có thể được bảo lưu tại trụ sở hay chi nhánh của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ITSUPRO, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ITSUPRO.

Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặt hàng (ví dụ: đăng ký với VNNIC, giải quyết tranh chấp).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ITSUPRO cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu  của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin  khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ chúng tôi.

  1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ITSUPRO có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ITSUPRO không được phép cho phép Bên thứ ba truy cập, truy xuất hay thực hiện bất thao tác nào một cách gián tiếp hay trực tiếp trên máy chủ đang cung cấp dịch vụ hoặc máy chủ của khách hàng, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu từ cơ quan chức năng có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam.

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ITSUPRO

Mã số doanh nghiệp: 0104265787, Cấp ngày 22 tháng 09 năm 2010, Tại Sở kế Hoạch và đầu tư Hà Nội

Địa chỉ: Số 116 Tập thể Viện Khoa học Nông nghiệp, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
Số điện thoại: 0984561515

Email: contact@itsupro.com

  1. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ITSUPRO sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

  1. Việc thay đổi quy định

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ITSUPRO có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ITSUPRO sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

  1. Các đường liên kết ngoài trang web

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ITSUPRO không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

Trả lời

Close Menu
Hotline: 0984561515 - 0869825552 (kỹ thuật - 24/7)