HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ? TƯ VẤN – HỎI ĐÁP

Hóa đơn điện tử giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Linh hoạt trong cách sử dụng

  • Định nghĩa về Hoá đơn điện tử được nêu trong thông tư 32/2011/TT-BTC như sau: Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp, dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.
  • Hóa đơn điện tử được sử dụng để thay cho Hóa đơn Giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn xuất khẩu, các loại Hóa đơn khác; Ngoài ra có thể áp dụng cho Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
  • Hiện tại, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ITSUPRO cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thông thường và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ AI?

  • Số lượng sử dụng hóa đơn nhiều. Sử dụng càng nhiều lợi ích càng lớn
  • Thường xuyên phải gửi hóa đơn cho khách hàng bằng Chuyển phát nhanh hoặc Hóa đơn không được bộ phận chuyên trách sử dụng và bảo quản.
  • Doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, nhiều cửa hàng hay nhiều điểm xuất hóa đơn phân tán.
  • Doanh nghiệp hiện đang sử dụng phương pháp lập hóa đơn bằng tay.
  • Dễ dàng quản lý hóa đơn, tránh được sai sót về báo cáo

Trả lời

Close Menu
Hotline: 0984561515 - 0869825552 (kỹ thuật - 24/7)